Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

- Przed wydaniem towaru Klientowi: Przelew na rachunek bankowy o numerze 28 1910 1048 2610 1126 7756 0001.

2. Sklep Internetowy może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep Internetowy jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.